Бланк типова форма оз-1 бюджет

Бланк типова форма оз-1 бюджет — этому посвящена страница этого сайта. Читайте также статьи по теме:

Содержание

Типова форма n оз-1 бюджет акт прийняття-передачі основних засобів

Здравствуйте пожалуйста, спасибо большое.

акт типової форми ОЗ-2

Акт технічного стану

Шоссе в никуда, Малхолланд ДрайвСтрасти ХристовыДевушка с жемчужной сережкойТри цвета: белыйТри цвета: синийТри цвета: красныйМертвецЛабиринт ФавнаЛолита (которая с Доминик Суэйн)Дракула Брэма СтокераОпасные связи Br.

Лист МОН України 1/9-138 від

Типова форма n оз-3 (бюджет)

Типова форма N ОЗ-3 (бюджет)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) _______________________________________________

від ___ ____________19__ р. N ______

на підставі _______________________________________________________________________________

здійснила огляд __________________________________________________________________________

В розділ Бланки бухобліка додані бланки

В розділ Бланки бухобліка додані нові бланки

Типові форм з обліку та списання основних засобів

Типова форма N ОЗ-1 (бюджет) Акт прийняття-передачі основних засобів

Типова форма ОЗ-2 (бюджет) Акт прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів

Типова форма ОЗ-3 (бюджет) Акт про списання основних засобів

Типова форма N ОЗ-4 (бюджет) Акт про списання автотранспортних засобів

Типова форма N ОЗ-5 (бюджет) Акт про списання з балансу бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотеки літератури

Типова форма N ОЗ-6 (бюджет) Інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах

Типова форма N ОЗ-8 (бюджет) Інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах (для тварин і багаторічних насаджень)

Типова форма N ОЗ-9 (бюджет) Інвентарна картка групового обліку основних засобів в бюджетних установах

Типова форма N ОЗ-10 (бюджет) Опис інвентарних карток з обліку основних засобів

Типова форма N ОЗ-11 (бюджет) Інвентарний список основних засобів

Типова форма ОЗ-12 (бюджет) Відомість нарахування зносу на основні засоби

Типова форма n оз-1 (бюджет)

Типова форма N ОЗ-1 (бюджет)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України

На підставі наказу, розпорядження ___________________________________________________________

від ___ ____________ 19__ р. N ____ проведено огляд _________________________________________

_________________________________________________________________________________________,

(найменування об’єкта)

що приймається (передається) в експлуатацію від ______________________________________________

У момент прийняття (передачі) об’єкт знаходиться в ____________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження об’єкта)

Коротка характеристика об’єкта _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

^ Зворотний бік типової форми ОЗ-1 (бюджет)

Об’єкт технічним умовам відповідає (не відповідає) ____________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(вказати, що саме не відповідає)

доробка не потрібна (потрібна) ______________________________________________________________

потрібна (вказати, що саме потрібно)

На підставі наказу, розпорядження __________________________________________________________

від ___ ____________ 20 __ р. № ____ проведено огляд ________________________________________

Коротка характеристика об’єкта ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Об’єкт технічним умовам відповідає (не відповідає) _____________________________________________

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Типовая форма № ОЗ

Типова форма оз-1

Сообщение #1

Сообщение #2

Administrator

№ 125/70 від 02.12.97

Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

22 грудня 1997 р.

за № 612/2416

Про затвердження типових форм з обліку та списання

основних засобів, що належать установам і

організаціям, які утримуються за рахунок державного

або місцевих бюджетів, та Інструкції з їх складання

З метою реалізації державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики Наказуємо:

1. Затвердити типові форми з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, і ввести їх у дію з 1 січня 1998 року:

ОЗ-1 (бюджет)

реконструйованих та модернізованих об що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів.

Перший заступник Голови Державного

комітету статистики України В.А.Головко

Заступник Міністра фінансів —

начальник Головного управління

Типова форма № ОЗ-1 (бюджет)

Акт прийняття-передачі основних засобів

Застосовується для оформлення прийняття-передачі основних засобів і складається на кожний окремий об що був в експлуатації, робиться запис на суму зносу. Для прийняття об яка складає акт у двох примірниках: один для установи, яка здає, другий для установи, яка приймає. Акт затверджується керівником установи. Після оформлення акт разом з технічною документацією, що стосується даного об передається в бухгалтерію (централізовану бухгалтерію). Складання загального акта на оформлення прийняття декількох об інструменту, обладнання та інших однотипних об які мають однакову вартість.

Типова форма № ОЗ-2 (бюджет)

Акт прийняття-здання відремонтованих,

реконструйованих та модернізованих об реконструкції чи модернізації.

Акт складається у двох примірниках і підписується представником установи, уповноваженим на прийняття основних засобів після ремонту, та представником підприємства (організації), яке виконувало їх ремонт, реконструкцію чи модернізацію.

В акті вказується кошторисна вартість ремонту, реконструкції, модернізації згідно з затвердженим розрахунком витрат, необхідних для їх здійснення, і фактична вартість закінчених робіт.

Перший примірник акта здається в бухгалтерію установи, де робляться відповідні записи в інвентарних картках обліку основних засобів. Другий примірник передають підприємству, яке виконувало ремонт, реконструкцію чи модернізацію.

Зміни в характеристиці об пов реконструкцією чи модернізацією вносяться у відповідний розділ акта та у технічний паспорт об предметів основних засобів у разі повної або часткової їх ліквідації. Списання основних засобів здійснюється у відповідності з порядком, встановленим затвердженою наказом Головного управління Державного казначейства України та Міністерства економіки України від 02.12.97 р. N 126/137 та галузевими інструкціями. Акт складається у двох примірниках постійно діючою комісією, призначеною керівником установи, і затверджується у встановленому порядку.

Витрати на ліквідацію об а також вартість матеріальних цінностей, які надійшли від розібрання будівель і споруд, демонтажу обладнання та інших основних засобів, показуються в акті по розділу другий залишається у матеріально відповідальної особи і є підставою для здачі на склад металобрухту, запчастин та матеріалів, які утворилися в результаті ліквідації.

Типова форма N ОЗ-4 (бюджет)

Акт про списання автотранспортних засобів

Вибуття транспортних засобів внаслідок їх зношення, морального старіння і знищення в результаті аварій, стихійного лиха оформляється актами на списання автотранспортних засобів. Акт про списання складається членами постійно діючої комісії у двох примірниках, один з яких передається в бухгалтерію, а другий залишається у матеріально відповідальної особи. В акті вказують найменування транспортного засобу, який підлягає списанню, причини списання, первісну вартість, строк служби, кількість капітальних ремонтів та їх суму, пов витрати та отримані матеріальні цінності.

Якщо внаслідок ліквідації об вони відображаються в розділі акта причепа, напівпричепа що підлягають виключенню із бібліотек. Опис робиться під час чергового перегляду книжкових фондів і виявлення застарілих видань.

Окремо опис складається на зношену літературу (порвані книги, загублені сторінки, які не підлягають відновленню).

Перший примірник акта разом з описом здається в бухгалтерію, а другий залишається у матеріально відповідальної особи.

Списання літератури з балансу установи проводиться і оформляється на підставі затвердженого розпорядником кредитів акта і квитанції про здачу її в макулатуру.

Типова форма N ОЗ-6 (бюджет)

Інвентарна картка обліку основних

засобів в бюджетних установах

Застосовується для обліку будинків, споруд, передавальних пристроїв, робочих силових машин і обладнання, автоматизованих ліній, транспортних засобів, вимірювальних приладів і регулюючих пристроїв, лабораторного обладнання, виробничого і господарського інвентаря та інших об заповнюється на підставі акта прийняття-передачі основних засобів (типова форма N ОЗ-1 (бюджет), накладних, технічної та іншої супровідної його документації. У картці подається коротка індивідуальна характеристика об проведені по добудові, дообладнанню, реконструкції, модернізації і капітальному ремонту існуючого об реконструйованих і модернізованих об який обліковується на даній інвентарній картці, повинні бути названі два-три найбільш важливі для нього якісні показники, що не дублюють показників супроводжуючої його технічної документації.

При переміщенні основних засобів всередині установи проводиться запис на зворотній стороні картки.

У разі неможливості внести в дану інвентарну картку всі якісні і кількісні зміни характеристики об що сталися внаслідок його реконструкції чи модернізації, її доповнюють новою. Стару інвентарну картку зберігають як довідковий документ (в ній робиться відмітка про відкриття нової картки).

Типова форма N ОЗ-8 (бюджет)

Інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних

установах (для тварин і багаторічних насаджень)

Застосовується для індивідуального обліку робочої, продуктивної і племінної худоби, а також для обліку багаторічних насаджень і капітальних витрат на поліпшення земель (без споруд).

Інвентарна картка ведеться бухгалтерією в одному примірнику.

Коротка індивідуальна характеристика тварин обмежується зазначенням даних про їх вік, масть, кличку, основну прикмету, тавро, породу, вказаних в зоотехнічній документації. Характеристика багаторічних насаджень дається за кількістю висаджених одиниць і розміром займаної ними площі.

Типова форма N ОЗ-9 (бюджет)

Інвентарна картка групового обліку

основних засобів в бюджетних установах

Застосовується для групового обліку однотипних об які мають одне і те ж призначення, однакову технічну характеристику і вартість. Картки ведуться за матеріально відповідальними особами. У картках групового обліку основних засобів слід враховувати однотипні інструменти, столовий і кухонний інвентар, бібліотечні фонди, сценічно-постановочні засоби.

Записи в цих картках проводяться окремо на кожний предмет, із зазначенням його інвентарного номера та суми вартості. Масовий інвентар (парти, інструмент та інші предмети) можна записувати загальними сумами, вказуючи кількість одиниць та їх інвентарні номери.

Для сценічно-постановочних засобів картки відкриваються на матеріально відповідальних осіб і ведуться по предметах одного найменування, близьких за розмірами, якістю матеріалу і ціною. Записи в картках здійснюються в кількісному і сумарному вираженні.

Для обліку бібліотечних фондів відкривається одна картка. Облік провадиться тільки в вартісному вираженні загальною сумою.

Типова форма N ОЗ-10 (бюджет)

Опис інвентарних карток з обліку основних засобів

Застосовується для реєстрації інвентарних карток, які відкриваються при здійсненні аналітичного обліку основних засобів. Опис складають в одному примірнику в бухгалтерії з метою контролю за зберіганням інвентарних карток. Записи ведуться в розрізі класифікаційних груп основних засобів.

Типова форма N ОЗ-11 (бюджет)

Інвентарний список основних засобів

Застосовується в місцезнаходженнях (експлуатації) об які ведуться в бухгалтерії.

Типова форма N ОЗ-12 (бюджет)

Застосовується для обрахування суми зносу основних засобів за повний календарний рік (незалежно від того, у якому місяці звітного року вони придбані або зруйновані) відповідно до норм зносу, встановлених в процентах до балансової вартості кожної з груп основних засобів. Сума нарахованого зносу не може перевищувати 100% вартості основних засобів.

На загальну суму нарахованого зносу (сума колонки 8) складається меморіальний ордер, дані якого заносяться в книгу спілкування на форумі, забезпечення Вас доступом до всіх інформаційних матеріалів ресурсу, інформування про новини, конкурси та акції МЦФЕР:Освіта. З цією метою просимо Вас дати згоду на обробку Ваших персональних даних відповідно до Закону України Про захист персональних даних від 01.06.2010 № 2297-VI.

Редактори порталу надали письмові зобов’язання щодо нерозголошення персональних даних інших осіб, які стали відомі при виконанні посадових обов’язків. Для БПД Користувачі порталу ПЕДРАДА розпорядники відсутні. Третім особам Ваші персональні дані не передаються.

Як суб’єкт захисту персональних даних, Ви маєте права у сфері захисту персональних даних, визначені статтею 8 Закону України Про захист персональних даних .

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *